Košík

Slovník pojmů

Jímka

Jímka slouží k zadržování odpadních (splaškových) vod. Vyrábí se mnoho typů a velikostí jímek. Společnost CEKO s.r.o. vyrábí jímky v objemech od 1m3 – 20m3 a v následujících konstrukčních provedeních – jímka samonosnájímka dvouplášťovájímka k obetonování. Nejrozšířenějším typem je jímka kruhová, je to díky přijatelnější cenně oproti jímkám hranatým. Velikost plastové jímky je závislá na počtu obyvatel obývajících objekt a na frekvenci vyvážení.

Hlavní rozdíl mezi jímkou a septikem je ten, že jímka je uzavřená bezodtoková plastová nádrž, kdy při naplnění jímky je nutné nádrž vyčerpat fekálním vozem. Septik je plastová nádrž opatřena nejen vtokem, ale i odtokovým potrubím.

Samonosná jímka

Samonosná jímka je jímka přímo určená k bezprostřednímu obsypu zeminou, není však vhodná do míst s výskytem spodní vody – hrozí zboření jímky.

Jímka dvouplášťová

Jímka dvouplášťová je vhodná do míst, kde je lokalizován výskyt spodní vody nebo tam, kde hrozí vyšší statické zatížení, např. jímka umístěná pod povrchem příjezdové komunikace. Jímka dvouplášťová vyniká svoji odolností.

Jímka k obetonování

Jímka k obetonování je jímka určená do míst s vysokým statickým zatížením. Jímka nebo-li žumpa k obetonování je vhodná i do míst, kde je odpadní potrubí uloženo ve větší hloubce (např. 100cm). Jímka k obetonování je nejlevnější variantou jímky v naší nabídce. Finální pevnost jímky zaručuje právě beton nikoliv však samotná konstrukce jímky.

Odpadní jímka

Odpadní jímka slouží k zadržování splaškových a odpadních vod. Odpadní jímka je určena do míst, kde není možné se napojit na kanalizaci.

Přečerpávací jímka

Přečerpávací jímka se používá tam, kde není možno se napojit na gravitační kanalizaci. Je osazena kvalitním výkonným čerpadlem značky Sigma.

Septik (žumpa)

Septik neboli žumpa je nádrž sloužící jako první stupeň čištění splaškových a odpadních vod. Septik se používá v rekreačních a chatových oblastech, kde není stabilní provoz. Septik je oblíbenou variantou pro svoji pořizovací cenu a požadavkům na obsluhu. Nejčastějším konstrukčním řešením je septik tříkomorový, lze však zhotovit i dvoukomorovou variantu. Hlavní rozdíl mezi jímkou a septikem je ten, že jímka je uzavřená plastová nádrž, kterou je nutné vyvážet. Septik je plastová nádrž opatřená i odtokovým potrubím, ve většině případů je napojen na místní kanalizaci.

Dvoukomorový septik

Dvoukomorový septik je plastová nádoba, která je rozdělena na dvě komory, slouží jako první mezistupeň čištění. Dvoukomorové septik jsou vhodné k rekreačním a chatovým oblastem. Septik je možné vyrobit i v tříkomorovém provedení, kdy proces přečištění je výrazně vyšší.

Tříkomorový septik

Tříkomorový septik je plastová nádoba, která je rozdělena na tři komory, kde probíhá proces tzv. “vyhnívání”. Tříkomorový septik je opět ideální variantou pro chatové a rekreační oblasti. Za tříkomorový septik doporučujeme umístit i pískový filtr jako další stupeň přečištění odpadních vod.

Nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu je uzavřená vodotěsná nádrž, sloužící k zadržování dešťové vody, kterou lze pak využít například k zálivce zahrady a podobně. Velikost plastové nádrže na dešťovou vodu záleží na velikosti střechy a na četnosti srážkách v dané oblasti. Díky dotačnímu programu “Dešťovka” lze na pořízení nádrže získat dotaci – o podobných dotačních programech Vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu.

Požární nádrž

Požární nádrž slouží k schraňování vody. Požární nádrž by být vybudována u každého většího objektu – Hotel, penzion a podob.

Pískový filtr

Pískové filtry jsou druhým mezistupněm čištění odpadních a splaškových vod. Ve většině případů se používá jako další stupeň předčištění za septik.

Retenční nádrž

Retenční nádrž slouží pro zadržení dešťové vody na určitou dobu. Voda je následně postupně vypouštěna do kanalizace, tak aby nedošlo k přetížení kanalizačního systému při prudkých deštích. Retenční nádrž se nejčastěji využívá u průmyslových objektů.

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta se používá pro osazení vodoměru a propojovacích armatur pod úrovní terénu. Vodoměrná šachta je vyrobena z polypropylenových desek o síle 8 mm. Vodoměrné šachty nabízíme ve standardizovaných provedeních, která splňují veškeré požadavky.

Šachty na vrtané studny

Šachty na vrtané studny jsou ur­če­ny pro snad­né na­po­je­ní roz­vo­dů jako je čer­pa­dlo, vo­do­měr, zá­vla­ho­vý sys­tém, ar­ma­tu­ry a pří­dav­ná za­ří­zení. Šachta BR-VR je vy­ro­be­na z kva­lit­ní­ho termoplastu, extruzivním svářením. Šachty na vrtané studny jsou kon­strukč­ně ře­še­ny jako monolitická ce­lo­plas­to­vá uza­vře­ná ná­do­ba opatřená žebříkem pro snadný vstup i výstup.

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Šachty na vrtané studny jsou ur­če­ny pro snad­né na­po­je­ní roz­vo­dů jako je čer­pa­dlo, vo­do­měr, zá­vla­ho­vý sys­tém, ar­ma­tu­ry a pří­dav­ná za­ří­zení. Šachta BR-VR je vy­ro­be­na z kva­lit­ní­ho termoplastu, extruzivním svářením. Šachty na vrtané studny jsou kon­strukč­ně ře­še­ny jako monolitická ce­lo­plas­to­vá uza­vře­ná ná­do­ba opatřená žebříkem pro snadný vstup i výstup.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám nebo napište e-mail a my Vám do 24 hodin odpovíme.

icon

+420 776 250 405

icon

info@plastcontrol.cz