Košík

Poučení pro spotřebitele

Společnost:

Spisová značka:

Sídlo:

CEKO s.r.o., IČO: 60723335

C16737 vedená u Krajského soudu v Brně

Kojetice 185, Třebíč 674 01 (dále také jen „prodávající“),

vydává

Poučení pro spotřebitele

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím na tento orgán dozoru.

Mimosoudní řešení sporů je možné telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího (info@plastovar.cz). V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.