Košík

Kvalita materiálu

K výrobě našich plastových nádrží používáme pouze 100% svařitelné materiály, které zaručují vysokou kvalitu a odolnost vůči vnějším i vnitřním vlivům. Za kvalitou si stojíme, a proto je pro nás samozřejmostí poskytování a plnění záručních povinností.

Kvalitu jsme schopni každému zákazníkovi doložit potřebnými certifikáty o materiálu. Jako vstupní materiál pro výrobu plastových jímekseptiků a ostatních plastových nádrží používáme desky se 100% svařitelnou garancí – možnost doložení konkrétní objednávkové šarže. Desky neobsahují ani 1% použitého a znova roztaveného materiálu (tzv. regenerátu).

POZOR např. na jímky a septiky z černých desek, které jsou velmi často použity z recyklovaných materiálů, které jsou od výrobců vykoupeny, znovu šrotovány a znovu roztaveny na desky! Tyto desky je možné používat např. jako izolační podklad při stavbě silnic, dálnic, ale rozhodně nejsou dlouhodobě schopny držet vodotěsně vodu a vnější statické tlaky.

Certifikáty dodavatele materiálů na vstupu zaručující výhradně používání nerecyklovaných a nezávadných polypropylenových materiálů:

Atest-Mosten
Technical-datasheet-Mosten_EH-501_cz